Regulamin

Doba hotelowa rozpoczyna się od godz.16 w dniu przyjazdu i trwa do godz.11 dnia następnego.

  • W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Nie używamy własnych urządzeń grzewczych.
  • Dzieci na placu zabaw oraz na terenie całej Zagrody przebywają pod nadzorem osób dorosłych oraz na ich odpowiedzialność.
  • Zagroda Wolna Sobota nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas pobytu .Obowiązek zabezpieczenia mienia przed kradzieżą spoczywa na naszych Gościach.
  • W przypadku wcześniejszego wyjazdu/późniejszego przyjazdu  opłaty nie podlegają zwrotowi.
  • Za zniszczenia powstałe w trakcie pobytu w Zagrodzie Wolna Sobota Goście ponoszą odpowiedzialność materialną. Wszelkie usterki zgłaszamy na bieżąco. Odbiór domku w obecności właściciela lub osoby do tego wyznaczonej.
  • Podczas meldunku należy okazać aktualny dokument tożsamości.
  • Grill palimy w miejscu do tego wyznaczonym. Przestrzegamy zasad przeciwpożarowych.
  • Cisza nocna trwa od godz.23 do 8 rano.
  • Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% całkowitej kwoty za pobyt w Zagrodzie. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.